trök nao: "columns"

viefhóngerd

Einen daag naodet ich mit vervreugdj pensioen móch gaon, 't woor op vriedig d'n twieëdje december 2011, sjreef ich hie 'ne column mit es titel " 't ieëwigs mótte". Ich sjreef toen det ich miene lèste "ieëwigsmóttedaag" achter de rök hej. Nieks zów mieër hove, ich zów eindelik d'n tied aan mich zelf höbbe. 't Woor miene 365ste column en 'n sjoeën raeje óm die 365 columns in 'n book te bundele. "Druimentaere: 365 columns, veur idderen daag eine, 'n gans jaor lank ".

Gaondjeweg kome anger dinger in mien laeve en ouch gaondjewaeges kin ich al lang neet mieër zónger miene agenda. G'r huuërtj mich aevel neet klage. De ieëwigsmóttedaag zeen geweun gebleve. Es emes mich vreugtj of mien pensioen mich bevèltj, höb ich sjtandaard mien antjwaord klaor: "det hej ich dertig jaor eder mótte doon". 't Ieëwigs mótte besjtuit noe oet de dinger die ich gaer doon en belangrieker nog, die ich mich zelf oet höb moge zeuke.

Zoeë vluugtj de tied en 't is vandaag precies 135 waeke naodet ich mit pensioen bön gegange en precies 135 waeke geleje det ich euver " 't ieëwigs mótte" sjreef. Opgetèldj bie de 365 columns van veur mien pensioen, lieërtj 'n sumpel raekensömke det g'r vandaag miene viefhóngerste zitj te laeze. Viefhóngerd keer druimentaere, viefhóngerd waeke op 'n rie kós en móch ich sjrieve euver van alles en nog get. Ich höb d'r dis waek nog 'ns 'n deil trök zitte laeze en realiseerdje mich det ich in gènne 'n "ieëwigs mótte" kós preuve.

't Sjrieve kumtj waal idder waek trök mer 't huuërtj bie de dinger die ich mit väöl plezeer doon, bie de dinger die ich mich zelf höb moge oetzeuke.

© jan sjure, 27 juni 2014