trök nao: "columns"

sjtroum sjlurpe

Toch alweer 'n jaor of vieftieën geleje kochte v'r ós 'n nachlempke. 't Dink sjtèltj nog ummer neet ech väöl veur, 't guf 'ne net genóg zaochgreune sjien óm, es 't sjnachs 'ne keer nuuëdig is, nörges taegenop te loupe. Es ich trökdink wie dök ich mich de lèste jaore sjnachs kop of bein höb gesjtoeëte, haet 't fuddelke mit rech 't predikaat troewe deens verdeendj. Mer wie gezagdj, 't sjtèltj bekans nieks veur. Net zoeë bekans nieks euveriges es de sjtroum dae 't dingske sjlurptj.

't Haet 'ne ingeboewdje sensor zoeëdet 't zichzelf oetzètj es d'r ouch mer 'n bietje leech inne buurt kumtj. Oppe rök luuëtj zich laeze det 't 'n wattage haet van 0,18W. Nao jaore troew deens kin ich mich die 0,18W besjpare. Leech zat in hoes allewiel. 't Woor nog good duuster boete wie ich gister de gezèt loos. Nao 't laeze van pagina twieë euver ós energiesjlurpers höb ich 't leech 'ns oetgedaon.

Wo de glaasvezel binnekumtj liektj 't waal kèrmes of kersmis. Gael en greun lempkes flikkere aan en oet. Es ich op det keske de ECO insjakel geit 'n extra blauw lempkje branje. De nuuëdige verdeilsjtekkers höbbe allemaol lempkes óm te laote zeen wo se ze in 't duuster kins oetzètte. Oplajers en telefoonsjermkes doon duchtig mit. Keulkas en diepvriezer laote mit greun lempkes zeen wie kaod ze 't höbbe. Miene nuutste kóffiezètter guf leech. De stand-bylempkes van accu's, televisie, radio en computer make 't sjpektakel compleet. Móchtj g'r 'ns inne pikkeduuster ane deur sjtaon, den luuëtj 'n lempke zeen wo g'r kintj aanbelle. En móchtj g'r einmaol binne 't knuupke van 't leech neet kinne vinje, gèn zörg det g'r uch örges taegenaan gaotj loupe. Leech zat allewiel.

© jan sjure, 10 oktoeëber 2014