trök nao: "columns"

flitsbroders

Aaf en toe huuërs se waal 'ns get det dich nog oere door de kop sjpoesj. Ich höb det dök mit leedjes. Soms höb ich det ouch mit wäörd. 't Is weer gaondjeweg de tied van trökkieke nao alweer 'n jaor veurbie en óndanks det ich neet väöl mit veurgekouwdje lieskes höb, vinj ich 't altied weer sjoeën óm de verkezing van 't waord van 't jaor te volge. Get letterkes op 'n rie die inne gooj volgorde 'n jaor kinne vange. 'ne Echte knaller sjtuit d'r neet bie dis kieër, de twieë sjónste vónj ich kamikazecoalitie en wegkieksjtaot.

Vanne waek bezóch ich de 193ste jaorvergadering van 't Ambrosius Brodersjap bie ós in 't dörp. "Geis se nao de broders maondig?", wórt mich vurrige waek 'n paar keer gevraogdj. De vergadering wurtj al 193 keer mit 'n sjtrak geveul veur traditie puntj veur puntj aafgewèrktj. De äöpening mit 'ne christelike groet, 'n paternösterke en 'n weesgegroetje veur de euverleje leje, de sjräöm, de perseunlike alfabetische euverdrach vanne contribute, de nuuj aangetraoje broders, de notule van vurrig jaor en twieë consumptiebónne.

Twieë consumptiebónne, toch good veur bekans 'ne euro of veer. Nuuj jóng leje betale eine euro insjriefgeldj. 't Woor aevel bedreuvendj te zeen det weinig toet nemes vanne nuuj broders van vurrig jaor aanwezig woor. Op 'n vurrig broderstreffe wórt dao inne róndjvraog al 'ns op 'n ludieke meneer aandach aan besjtaedj. Insjrieve veur eine euro levertj twieë consumpties op. Dich halverwaege 't jaor aafmelje en opnuuj aanmelje zów jäörliks twieë goodkoupe pilskes oplevere. De secretaris verzón d'r 'ne sjoeëne naam veur: "flitsleje". Oppe vergadering huuërdje ich "flitsbroders" veurbiekómme. Veur mich 't sjónste Limburgse waord det ich dit jaor oppe valreep huuërdje. Flitsbroders, dao kinne gèn wegkieksjtäötjes of kamikazecoalities taegenop.

© jan sjure, 12 december 2014