trök nao: "columns"

broeëdnuuëdig

De ink vanne gezèt woor vurrige waek neet tegooj druuëg of ich hej al vief e-breve oet Ech in miene e-brevebös. In Ech aete ze 'n 'bruuedje' en gèn 'bruuëdje'. Dóm, dóm, dóm. Duis se dien sjtinkendje bès óm bie alles waat se sjriefs de puntjes oppe 'i' te zètte, geis se 't buuëtje in mit get döbbel puntjes op 'n 'e'. Veur de kritische laezers oet Ech wil ich nog melje det wo ich hiebaove 'buuëtje' sjreef, 't Echter 'buuetje' wurtj bedoeldj.

Meh good, 'Ich kóm d'r de anger waek nog 'ns op trök', sjreef ich vurrige waek. 't Ging doe ouch euver puntjes, de puntjes oppe 'e' die aangaeve det 'ne klank 'ne naosjlaag kriegtj. Euver dae naosjlaag op 'ne klank zeen de officieel sjpellingregels oet 2003 hieël dudelik en laote nieks te sjoemele euver. V'r doon det door achter de klank dae 'ne naosjlaag kriegtj 'ë', 'è', 'j', of 'w' te plekke. Es g'r dees sjtökskes regelmaotig laestj, kómtj g'r drie klanke taege die in mien Lins 'ne naosjlaag kinne kriege: de 'ie', de 'oe' en de 'uu'. Toet vandaag sjreef ich altied: 'hieël sjoean bruuëdjes'. Veur de naosjlaag aevel dae ich in 'sjoean' wil aangaeve, moog ich volges de regels gèn 'a' gebroeke. Net zoeë min es det ich de 'e' moog gebroeke óm 'ne naosjlaag in 'bruuedje' aan te gaeve.

Ich höb det altied gedaon ómdet ich d'r mit opgegreujdj bön. 't Is mich zoeë aangelieërdj wie ich Limburgs begós te sjrieve. 't Sjpietj mich det ich al die jaore gezunjigdj höb, mer vanaaf vandaag gaon ich mich gans aan de regels haoje. Vanaaf vandaag kumtj de klinkercombinatie 'oea' neet mieër veur in miene Limburgse waordesjat. De 'ë' in mien sjtökskes guftj vanaaf noe 'ne naosjlaag aan 'ne klinker aan. Veur de broeëdnuuëdige dudelikheid.

© jan sjure, 1 mei 2015