trök nao: "columns"

bezörgdj

Maondig mós ich aeve sjrikke. 't Jubilerendj Veldeke Limburg is bezörgdj euver 't Limburgs. Mit zónne kop inne gezèt geis se dich van alles bedinke. Neet det ich d'r noe ganse nachte van wakker ligk, mer persuuënlik maak ich mich ouch al jaore zörg euver 't Limburgs, net wie ich det doon euver 't Nederlands. Den maak ich mich zörg euver 't Limburgs det net wie 't Nederlands neet mieër is waat 't oeëts gewaes is. Euver det v'r getsunamiseerdj waere door Ingelse wäörd wo v'r zelf väöl sjóndere veur höbbe. Euver 't geveul det ich in Ingeland bön es ich door Remunj loup. Den bön ich bezörgdj euver verkwanseldje grammatica en sjtuuërendje sjpelling die ich mieër en mieër taege kóm.

Moeremoos is net zoeë lekker es wortelesjtamp. Mit 'n vaatdeukske maak ich miene aanrech net zoeë mekkelik zuver es miene pómpesjtein mit 'ne sjóttelsplak. Es v'r ós verkramptj blieve vasklampe aan det waat oeëts gewaes is en waat oeëts zoeë sjoeën geklónke mót höbbe, versjtuit 'n volgendje generatie ós neet mieër. Wie ich lès bie de greunteboer óm 'n hötje moos en 'n sjpier poor vroog, wórt ich aangekeke of ich van 'ne angere werreld koom. Mós se den bezörgdj zeen euver 't Limburgs?

De zörg van Veldeke kómme aevel oet 'n anger vaetje. Cultuurgedeputeerdje Koopmans woor neet kómme opdage bie de presentatie van 't jubileumbook. Koopmans hej laote wete det provinciaal subsidie veur Veldeke neet mieër vanzelfsjpraekendj is en det sjtreektaal gèn sjpeerpuntj van beleid mieër zów zeen. Wie ich dinsdigaovend d'n eigeste Koopmans bie L1 Aovendjgaste zien sjtandjpuntje huuërdje verduutsje, zoog ich 't allemaol neet zoeë duuster in. Veur 't Limburgs kloptj nog ummer 'n werm hert bie de provincie.

En Veldeke? Veldeke is neet bezörgdj euver 't Limburgs mer euver Veldeke.

© jan sjure, 26 februari 2016