trök nao: "columns"

veure vot gesjörg

Wie gaer v'r 't mesjien ouch zówwe wille, v'r kómme neet naeve ane Amerikaanse verkezinge. Hie höbbe v'r den nog 'n klein vief maondj veurdet v'r 'n roeëd kluuërke moge bekinne, inne States geit 't sjtumme kómmendje waek van acquit. Wo Roemer hie d'n aafsjtoeët veur zien campagne nog ónsjöljig op 'ne boeksbal terech leet kómme, weite de kandidate ane angere kantj vanne pool mit bekans chirurgische precisie de meis verborge plekskes ónger häör boeksereme te vinje. Wo 't bie boekse verbaoje is, is 't bie de verkezingsdebatte bliekbaar doeëdgewuuën.

Wie gezagdj, v'r kómme d'r neet aan naeve. D'r wurtj zich links, rechs of geweun vol door 't midde zoeë gesjtraeveldj det gènne hóndj d'r broeëd haer vritj. Noe mótte ze det waat mich betruf gans zelf wete, mer iddere waese sjeet dao dreuntj hie volop door in ós nuuts. V'r lieke d'r gèn genóg van te kinne kriege. V'r kinne gèn gezèt aopesjlaon, gèn nuuts opzètte of de zeiver kump ós aangewejdj.

Haopelik is 't die anger daag gedaon mit d'n ónzin en höbbe de Amerikane, nao de ieëste zjwarte, ouch häöre ieëste vrouwelike president. Haopelik kinne v'r 't Trumpiaans tiedperk achter ós laote en wuuërtj nuuts weer geweun nuuts. Veur aeve gèn geblóndeerdj geneuzel mieër ane kop. Mesjien det v'r d'n Donald volgendj jaor nog hie en dao 'ns örges zeen opduke es terreurclown mit Halloween. Daen angere Amerikaanse nachmerrie dae ós hie oeëts veure vot wórt gesjörg.

© jan sjure, 2 november 2016