trök nao: "columns"

froom vroem

Es ich dit sjrief, krieg miene televisie 'ne rösdaag. Aafgeloupe waekinj höb ich nao Le Tour zitte kieke. Noe mót ich d'r bie zègke det ich det veur 't grótste deil amper mit 'n half oug höb gedaon höb, mer mien beeldjbuus heel mich alles tegooj inne gate.D'r wórt sjpektakel belaof, en waat duis se den. Ich vraog mich waal 'ns aaf wieväöl luuj zich veur 'n ganse etappe gaon zitte wo, veural vanne ganse ieëste waek, 'n samevatting van 'n menuut of tieën de hieël lajing hej kinne dèkke.

D'r wórt aafgeloupe waekinj sjpektakel belaof, mer 't woor neet 't sjpektakel wo ich op zoot te wachte. 'n Rieke duurbetaaldje pedaleurs det, veur de aafwisseling neet 'ns es zjwart mer es wit lintj veurop door Frankriek fietsj. Froom vroem, laot gaon. Es d'r get te belaeve woor, den wore 't gevalle renners die herhaling op herhaling óngeroet ginge. Wie döks ich de oetlitser van Roche neet veurgesjótteldj kreeg, woor neet bie te haoje.

Get waeke geleje kós ich aevel gèn genóg kriege vanne Giro. Dae goof mich waal wo ich op zoot te wachte. Neet det ich d'r veur bön thoesgebleve, mer aevegood. 't Zal waal zeen det d'r 'ne Limburger vol en toet 't inj veur de euverwinning ging. Dao woor sjpanning te veule. En wie 't ózze Tom örges in 'n wei froom vroem dun door de boeks ging, heel ich 't zelf bekans ouch neet mieër.

© jan sjure, 12 juli 2017