trök nao = waem is Jan Sjure? =

compression unravelled
cómpressie óntraofeldj

mien 11 sjtèllinge

 1. De resultaten van de behandeling van het ulcus cruris venosum zouden significant verbeteren als in plaats van compressietherapie, een dosis stugheidsindex kon worden voorgeschreven.
 2. Pierre Simon Laplace (1749-1827) zou zich omdraaien in zijn graf als hij kon zien wat we met zijn wet gedaan hebben.
 3. Soms worden extra lagen compressieverband aangelegd om een gewenste druk te bereiken; in plaats daarvan wordt met elke laag het comfort en daarmee de gewenste effectiviteit verlaagd.
 4. Elke laag polstering onder een compressieverband verlaagt niet alleen de druk onder het verband maar ook de spanningsindex, een indicatie van de effectiviteit van de gebruikte therapie.
 5. Het wijdverbreide geloof dat correct aangelegde compressieverbanden drukwaarden laten zien van 40 mmHg rond het enkelgewricht, afnemend tot 17 mmHg onder het kniegewricht, is louter gebaseerd op theoretische berekeningen.
 6. In de medische literatuur kan vaak een merkwaardig sterke relatie gelegd worden tussen het aantal woorden dat een medische interventie beschrijft in de sectie "methodes en materiaal" en de p-waarden in de sectie "resultaten".
 7. De echte uitdaging bij de uitvoering van dubbel-blind gerandomiseerd onderzoek in de meeste takken van de gezondheidszorg, kan het beste aangetoond worden met het voorbeeld van de chirurg die niet mag weten of hij/zij opereert en, als hij/zij opereert, niet mag weten welke operatie hij/zij uitvoert.
 8. Creationisten gebruiken vaak de arteriële kleppen in de nek van de giraffe om te bewijzen dat evolutie niet bestaat; de positie van de stembandzenuw laat zien dat een schepper tijdens de constructie van de nek van dit unieke dier een verschrikkelijke dag gehad moet hebben.
 9. Vanwaar toch het geloof dat een stevig ontbijt het fundament is voor goede leer- en arbeidsresultaten terwijl miljarden jaren evolutie ons geleerd hebben dat juist honger tot de beste prestaties leidt.
 10. Vaak wordt "sjoen sjink Sjeng" (a) gebruikt om aan te tonen dat de Limburgers de Chinezen van Nederland zijn; een overtuigender voorbeeld zou: "dat dat dat dat dat dat" (b) kunnen zijn.
 11. Het wordt tijd dat op het potje dat Amerikanen maken van de doolhof aan waarschuwingen op hun verpakkingen, te lezen valt dat ze er naast kunnen pissen.

a. "mooie ham Jan".
b. het meisje dacht dat die vrouw dat dacht (Kerkrade).