trök nao = thoes =

Besjtèlle van:
de taal van Lin: ónger ós gezag en gezjwege
de Feeter
Limburgs: wie sjriefs se det?
druimentaere
druimentaere 2 & anger sjrieverieje
mien proofsjrif: compression unravelled

Mien beuk zeen te besjtèlle door 'n e-pöske te sjture nao:
jan.sjure@druimentaere.nl mit dao-in eure naam en adres.
Es g'r daonao 't geldj euvermaaktj op raekeningnummer:
NL05 TRIO 0379 4523 08 t.n.v. druimentaere
wurtj zoeëgaw 't geldj binne is, 't book (of de beuk) mit normale pos versjtuurdj.

Op 1 januari 2019 vónj ós regering 't bliekbaar nuuëdig
óm 't BTW-tarief op beuk te verhuuëge van 6% nao 9%.
Ómdet ich (gelökkig) neet hoof te laeve vanne verkoup van beuk,
höb ich gemèndj de prieze van mien beuk neet te verhuuëge.

Móchtj g'r mieër beuk wille besjtèlle, haotj d'r den raekening mit det veur idder book verzendkoste betaaldj mótte waere ómdet idder book apaart verpaktj is en via de normale pos of via 'Postnl' bezorgdj wurtj.
Aafhaole kin natuurlik ouch, 't sjiltj uch den de verzendkoste. Beltj waal aeve vanteveure op nummer 0475 46 8113 of op 06 81 75 72 23 óm te veurkómme det g'r aan 'n gesjlaote deur sjtaotj.
't Aafhaoladres is Groeëtesjtraot 34 in Lin (veur de navigatie: Grotestraat 34, Linne).

De prieze:

Alles waat opgesjtuurdj mót waere, wurtj bezörgdj door 'postnl'. Es 't grótter is den de gemiddeldje brevebös, krieg g'r 'n 'track & trace' code,
Ómdet de twieë druimentaerebeuk eigelik bie-ein huuëre, waere ze same aangebaoje veur € 44,90 in plaats van € 49,90. De verzendkoste veur de twieë beuk same zeen € 6,75. De twieë beuk kómme inclusief verzendkoste op € 51,65.
En ómdet 't Nederlandse belastingsysteem 'beuk verkoupe' ouch zuutj es 'hanjel', bön ich verplich óm mien Kamer-van-Kouphanjel- en btw-nummer te vermelje. Ze sjtaon links oppe balk.

de taal van Lin ...ónger ós gezag en gezjwege

De taal van Lin ...ónger ós gezag en gezjwege: 't waordebook van 't Lins kump op 1 mei 2021 oet en besjtuit oet drie deile:
» euver 't Lins,
» 't Lins van A toet Z,
» Nederlands - Lins.
'n Lievig bookwerk, 482 bladzieje, mit 'n glanzendje hel kaf, riekelik en kluuërriek mer veural historisch geïllustreerdj, wo-in 't Lins veur de ieëwigheid is vasgelag.
De taal van Lin, 't Lins van A toet Z mit veurbeeldjzinne wie die wäörd in Lin gebroektj waere of oeëts gebroektj zeen gewaore. Mer ouch mit 'n euverzich van 't Lins door de jaore haer, 'n oetgebrèdje besjrieving van de sjpelling en de grammatica van 't Lins. Wiezoeë is 't Lins anges es 't Brachs, 't Mofers, 't Bergs, 't Maerems of 't Remuunjs ? Haet 't Lins nag waal 'n toekóms ? 't Kump allemaol oetgebrèdj aan bod.

de Feeter

Nederlandj is in 1945 amper bekómme van de Twieëdje Werreldoorlog es in Nederlandsch-Indië, ane angere kantj vanne werreld, zich nuuj probleme aandene. Op 17 augustus 1945 reuptj Soekarno de Indonesische ónaafhankelikheid oet. V'r wore hie aevel nag neet toe aan 'n aafsjeid van 'ós Indië'; óm de kolonie te behaoje, zat Nederlandj inne jaore 1945-1949 mieër es 150.000 man in, wo-ónger 38 jónges oet Lin. Op maondigaovendj 3 mieërt 1947 reep keplaon van Lierop 'n vergadering bie-ein óm te kómme toet 'n aafdeiling Lin van 't Limburgs Thuisfront. Keplaon sjlaagdje in ziene opzat en nag daen eigeste maondj roldje 'ne ieëste Feeter oet 'n sjtencilmesjien. 't 'Gezètje' kreeg de naam van waat in Lin oeëts wórt gezag taege de elevator vanne grinjerie. Die zès getypdje kentjes mit nuuts van en euver Lin, wore 't begin van 't bekans 3 jaor maondjeliks oppe huuëgdje haoje van 't reile en zeile en al waat nag mieër gebeurdje in 'n dörpke ane Maas. De 35 Feeters die in die drie jaor versjene krege bekans 70 jaor de tied óm in 'ne moerkas te vergaele en in väöl gevalle haos ónlaesbaar te waere.

In dit book sjtaon de tekste van alle 35 Feeters, wo meugelik opgesjuuëndj mit foto's en gezètte-artikele, 'getwieëdoezendj-negetieëndj', en van get extra hoofsjtökke veurzeen door dr. Jan Sjure, de zoon van Thei van Lieënke Sjure dae tösse 1947 en 1950 veurzitter woor vanne aafdeiling Lin van 't Limburgs Thoesfront es ouch ein vanne redacteure vanne Feeter.

Op 27 december 2019, oppe kop aaf 70 jaor nao de Nederlandse erkinning vanne Indonesische ónaafhankelikheid, wórt in Aetcafé Lin 't book 'De Feeter' gepresenteerdj.In februari 2020 woor de ieëste drök oetverkoch. Nao 't versjiene vanne ieëste drök kreeg ich van 'n aantal luuj nag get extra informatie en 'n paar oplettendje laezers hejje get fuitjes óntdèktj of kome mit aanvullendje informatie. Es g'r 't book noe bestèldj, kriegtj g'r de twieëdje herzene drök inne henj.


Limburgs: wie sjriefs se det?

In dit book wurtj 'n sjpelling gepresenteerd die mekkelik te hantere is, gebroek maaktj van bestaondje sjpellingregels en 't belangriekste, te gebroeke is veur iddere variant van 't Limburgs det zich toet inne wiedste oetheuk van Limburg luuëtj huuëre. Alles waat nuuëdig is óm foutloeës Limburgs te sjrieve wurtj euverzichtelik, toet inne puntjes en oppe komma behandeldj.

druimentaere 2 & anger sjrieverieje

In dit book sjtaon de columns 501 toet 625. Naeve dees 125 columns sjtaon d'r 4 verhaole in wovan d'r eint quasi-science-fiction-trèkskes haet, d'r is 'n toneelsjtökske opgenómme en wiejer make 3 historische en 5 quasi-weitesjappelike sjriefsels 't book vol.

druimentaere

Op 27 juni 2014 versjeen miene 500ste column inne Limburger. Dae mielpaol woor 'n sjoeën aanleiing óm dao dit book bie oet te gaeve. Oppe ieëste bladzie sjtuit te laeze det die 500 columns same 744.975 letters ómvatte die in 151.035 wäörd zeen gepersj. 't Haet bekans 10 jaor geduurdj óm ze allemaol op 'n rieke te kriege. 't Is 'n lievig bookwerk gewaore en net wie 'Limburgs: wie sjriefs se det?', is 't allemaol gedrök op glanzend papier wo 'n sjoeën hel glanzendje kaf ómhaer zitj.

'Druimentaere' kosj € 29,95. 't Is 'n ins zoeë diek book es 'Limburgs: wie sjriefs se det?' mer ómdet d'r gèn gekluuërdje plaetjes insjtaon, kin 't veur dezelfdje pries geleverdj waere.
Vanwaege de diekdje en 't dao-aan gerelateerdje extra gewich, kómme d'r aevel, es 't opgesjtuurdj mót waere, get mieër verzendkoste bie. Tante Pos vreug noe einmaol mieër bezorgkoste, in dit geval kosj 't verzende € 6,75.

compression unravelled

Op 6 december 2011, zès daag nao mien pensionering, móch ich ane Erasmus in Rotterdam mien proofsjrif 'compression unravelled' verdeidige. 't Is 'n samevatting van 'n jaor of zès óngerzeuk det ich of zelf höb gedaon, of höb geïnitieerdj en op locatie mit höb moge oetveure bie de óntwikkeling en 't oppe mert bringe van 'n nuuj produc veur de behanjeling van aope bein. Mien proofsjrif sjreef ich in 't Ingels en d'r sjtuit 'n Limburgstalige samevatting in.
't Óntwerp van dit book woor de basis van mien anger beuk die ich daonao höb moge oetbringe. 't Insigste versjil is det mien Limburgstalige beuk 'n glanzendje hel kaf höbbe en mien proofsjrif in mat is oetgeveurdj.
Móchtj g'r interesse höbbe, g'r kintj uch 't book besjtèlle. De pries is € 29,95 en veur € 4,70 aan verzendkoste krieg g'r 't opgestuurdj.